Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató (a továbbiakban mint Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a webáruházat igénybe vevő vásárlókat, böngészőket és egyéb látogatókat (a továbbiakban mint Felhasználókat) a webáruház üzemeltetésével kapcsolatosan általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseit betartva jár el, és a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A www.egeszegnekem.hu weboldal használatával a Felhasználó elfogadja az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, és kijelenti, hogy személyes és egyéb adatait önként, megfelelő tájékoztatás birtokában adta meg, és kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő az általa megadott személyes és egyéb adatait a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célokra felhasználhassa. A Felhasználó nyilatkozik, hogy a webáruház, illetve annak szolgáltatásai használata során kizárólag saját, valós adatait adja meg.

1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

A szolgáltató neve: Horváth László e.v
A szolgáltató székhelye: 7524 Kiskorpád Vörösmarty u.42.
A szolgáltató email címe: info@egeszsegnekem.hu
Adószáma: 67263819-1-34

2. Adatkezelés nyilvántartási számok: NAIH-118309/2017

3. Az adatkezelés megnevezése

Kapcsolatfelvétel a webáruház felületén online vásárlókkal illetve online hírlevélre feliratkozókkal.

4. Az adatkezelés jogalapja

a) webáruház felületén online vásárlók esetében: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
b) az online hírlevélre regisztrálók esetében: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

5. A kezelt adatok köre

a) a webáruház felületén online vásárlók esetében: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám.
b) az online hírlevélre regisztrálók esetében: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

6. Az adatkezelés célja

A regisztrációkor és/vagy a megrendeléskor a Felhasználó által megadott információkat az Adatkezelő a megrendelés teljesítése érdekében tárolja, valamint a következő célokra használja fel:
a) a webáruház felületén online vásárlók esetében: a webáruház felületén kezdeményezett online megrendelések, vásárlások, illetve a távollevők között kötött szerződések teljesítése
b) az online hírlevélre regisztrálók esetében: a regisztrált ügyfelek tájékoztatása akciókról, új termékekről, hasznos tudnivalókról.
Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

7. Adattovábbítás

a) a webáruház felületén online vásárlók esetében: az Adatkezelő biztosítja a Felhasználót, hogy a tudomására jutott személyes vagy céges adatokat harmadik személynek nem adja ki, kivéve azt az esetet, amikor a webáruház felületén kezdeményezett online megrendelések, vásárlások teljesítése érdekében az Adatkezelő alvállalkozó közreműködését, futárszolgálat veszi igénybe. A futárszolgálat adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
A jelen szerződés teljesítése érdekében közreműködő alvállalkozók az Adatkezelőtől kapott adatokat nem jogosultak további személyek részére továbbadni. Az adatokat kizárólag a csomag célba juttatására, sikertelen kézbesítés esetén a címzett értesítésére használhatják.
b) hírlevélre (online) feliratkozók esetében: az Adatkezelő biztosítja a Felhasználót, hogy a tudomására jutott személyes vagy céges adatokat harmadik személynek nem adja ki.

8. Az adatkezelés időtartama

a) a webáruház felületén online vásárlók esetében: az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat mindaddig tárolja és a fent meghatározott célokra felhasználja, amíg a Felhasználó az adatok törlését elektronikusan info@egeszsegnekem.hu e-mail címen nem kéri.
b) online hírlevélre regisztrálók esetében: az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat mindaddig tárolja és a fent meghatározott célokra felhasználja, amíg a Felhasználó a Leiratkozás funkcióval saját maga nem törli regisztrációját, illetve elektronikusan info@egeszsegnekem.hu e-mail címen nem kéri.

9. A személyes adatok javítása, módosítása, törlése

a) a webáruház felületén online vásárlók esetében: regisztrált Felhasználóink az általuk megadott adatokat a webáruházban meglévő saját Felhasználói fiókjukba belépve bármikor javíthatják, módosíthatják. A Felhasználó saját személyes adatainak törlését e-mailben a info@egeszsegnekem.hu címre eljuttatott kéréssel kezdeményezheti. Az Adatkezelő a törlési kérést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül teljesíti. Azon Felhasználóink, akik webáruházunkban regisztráció nélkül vásároltak, saját személyes adataik javítását, módosítását, törlését e-mailben info@egeszsegnekem.hu címre eljuttatott kéréssel kezdeményezhetik. Az Adatkezelő a javítási, módosítási, illetve törlési kérést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül teljesíti.
b) online hírlevélre feliratkozók esetében: a Felhasználó saját személyes adatainak törlését a hírlevélben található Leiratkozás linkre kattintva végezheti el vagy a Felhasználó saját személyes adatainak törlését e-mailben info@egeszsegnekem.hu címre eljuttatott kéréssel is kezdeményezheti. Az Adatkezelő a törlési kérést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül teljesíti.

10. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek érvényesüléséhez szükségesek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó adatait védje az adatvesztés, a megsemmisülés, a torzítás, a hamisítás, a manipuláció, valamint a jogosulatlan hozzáférés és a jogosulatlan közzététel ellen.
11. Az adatvédelmi tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Bármely változás attól az időponttól válik hatályossá, amikor az a webáruházban megjelenik. A bevezetett változtatásokról az Adatkezelő külön értesítést nem küld, de az Adatvédelmi tájékoztató fejlécében közöljük az utolsó módosítás, frissítés dátumát.
Felhasználóink a webáruház szolgáltatásainak a módosítás hatálybalépését követő használatával kifejezetten elfogadják a módosított Adatvédelmi tájékoztatót.
12. Hivatkozások más weboldalakra

Jelen adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő által fejlesztett és a www.egeszsegnekem.hu URL-címen üzemeltetett webáruházra vonatkozik. A webáruház felületén található weboldalak hivatkozásokat tartalmazhatnak más szolgáltatókra, amelyekre a jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálya nem terjed ki. Amikor a Felhasználó elhagyja az www.egeszsegnekem.hu weboldalát, tájékozódjon, és olvassa el minden olyan weboldal adatvédelmi tájékoztatóját, amely személyének azonosítására alkalmas információkat gyűjt.

Sütik használatával kapcsolatos tájékoztató

Ahhoz, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni Önnek az oldalt, el kell tárolnunk bizonyos adatokat arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat. Ez apró szövegfájlok, úgynevezett sütik segítségével történik.

MI AZ A SÜTI?

A „sütik” rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén, a felhasználó engedélyével. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. A sütik az Ön által használt számítógépre vagy egyéb eszközre töltődnek le egy webszerverről. Az Ön webes böngészője ezután minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a weboldalnak, így az felismeri Önt, és megjegyzi a beállításait (például a felhasználói preferenciákat). Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie, amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt.

BÖNGÉSZŐK BEÁLLÍTÁSAI
A weboldalak megfelelő működése érdekében a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy milyen sütik aktívak az Ön számítógépén, egyesével törölheti azokat, illetve egy adott oldal vagy az összes weboldal sütijeit letilthatja. Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön az összes sütit törli, akkor a weboldalon korábban megadott beállítások elvesznek, így az is, ha Ön korábban jelezte, hogy nem engedélyezi a sütik használatát, hiszen ehhez is egyfajta sütit kell használni. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a böngészők beállításainak módosításával hogyan tilthatja le a sütiket, látogasson el a http://www.aboutcookies.org/ és a http://www.cookiecentral.com/faq/ címre.

Jelen weboldalon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook Like gomb, YouTube videó linkje stb. –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek az oldalak is sütiket használnak, amelyekre a vonatkozó szabályokat az adott oldalakon találja. A Szolgáltató nem ellenőrzi harmadik felek oldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért.

Első látogatáskor a www.egeszsegnekem.hu weboldalon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a Szolgáltató az oldalon sütiket használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet.

A weboldalak megfelelő működése érdekében a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. Fontos, hogy ha néhány vagy az összes süti tiltása/eltávolítása mellett dönt – amit a böngészője beállításai között bármikor megtehet, az megváltoztathatja a weboldal működését, ami a számítógépe többi felhasználóját is érinteni fogja.

A legnépszerűbb böngészők sütikkel kapcsolatos beállításairól az alábbi linkeken olvashat: Google Chrome; Firefox; Microsoft Internet Explorer 8; Microsoft Internet Explorer 9; Microsoft Internet Explorer 10; Microsoft Internet Explorer 11; Safari.

További információk a sütikkel kapcsolatban:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: http://www.naih.hu